لوله بازکنی و تخلیه چاه ۲۴ ساعته در تمام مناطق تهران توسط شرکت رهگشا تهران امروز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵:۲۵

سپتیک تانک پر کاربردترین مخزن جهت ذخیره موقت فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی انسانی است. سپتیک تانک توسط یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است.سپتیک های فاضلاب محلی برای انباشته شدن فاضلاب هستند که پس از مدتی پر می شوند که در این صورت نیازمند لایروبی و تخلیه سپتیک تانک شرکت رهگشا تهران می باشید.

لایروبی وتخلیه فاضلاب سپتیک تانک

سپتیک تانک پر کاربردترین مخزن جهت ذخیره موقت فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی انسانی است.

سپتیک تانک توسط یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است.سپتیک های فاضلاب محلی برای انباشته شدن فاضلابهستند که پس از مدتی پر می شوند که در این صورت نیازمند لایروبی و تخلیه سپتیک تانک شرکت رهگشا تهران می باشید.

چاه سپتیک بعد از گذشت حدودا یک سال پر میشوند و باید تخلیه و لایروبی شوند. سپتیک تانک باید پس از پر شدن تخلیه شوند تا بتوان دوباره از آن استفاده کرد. اگرسپتیک تانک در زمان مشخص تخلیه نشوند دیگر قابل استفاده نبوده و فاضلاب نمیتوانند بدلیل پر شدن سپتیک تانک در آن وارد شود.برای تعیین زمان تخلیه و لایروبی سپتیک تانک کافیست با شرکت رهگشا تهران تماس گرفته تا زمان دقیق تخلیه ولایروبی رابه شما گفته واطلاعات وراه های صحیح را به شما توضیح بدهد.

دلیل لایروبی سپتیک تانک:

همانطور که چاه فاضلاب پس از مدتی نیاز به لایروبی دارد و با لایروبی نکردن چاه فاضلاب چاه به سرعت پر خواهد شد سپتیک تانک نیز اگر لایروبی نگردد به سرعت پر شده و باید دوباره آن را تخلیه کرد.در این صورت شما میتوانیدبا شرکت رهگشا تهران تماس گرفته تا افراد متخصص وابزارحرفه ای را دراختیارشما قراردهد.

مواردی دیگری نیز در ارتباط با نگهداری از سپتیک تانک وجود دارد که بارعایت کردن آن ها از اینکه سپتیک تانک شما در بازه های زمانی کوتاه پرشود جلوگیری خواهد کرد شما میتوانید با شرکت رهگشا تهران تماس گرفته تا آن ها با افراد دوره دیده درآموزشگاه های نصب سپتیک تانک دراختیار شما قرار گیرند تا سپتیک تانک شما را به بهترین شکل ممکن نصب کرده و به شما تحویل دهد.

نحوه ی لایروبی سپتیک تانک ها:

پس از آنکه تخلیه فاضلاب درون سپتیک فاضلاب توسط پمپ های مکنده شرکت رهگشا تهران به اتمام رسید فردی باتجربه و دارای تخصص ازطرف شرکت رهگشا تهران وارد سپتیک تانک می شود.با استفاده از ابزار مخصوص وحرفه ای تراشیدن و لایروبی لایه های فاضلاب درون سپتیک انجام می گیرد.

با این کار تمام مواد اضافی درون سپتیک خارج می شوند و سپتیک فضای بیشتری برای دریافت فاضلاب خواهد داشت. وبا تضمین شرکت رهگشا تهران در مدت طولانی تری سپتیک دوباره پر خواهد شد.