لوله بازکنی و تخلیه چاه ۲۴ ساعته در تمام مناطق تهران توسط شرکت رهگشا تهران امروز جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱

با ترمیم و بازسازی چاه فاضلاب ساختمان دیگر نیازی به حفر مجدد چاه نیست. چاه های فاضلاب با گذشت زمان فرسوده و ضعیف می شوند و با استفاده بیشتر احتمال تخریب آن ها وجود دارد بنابراین میتوانید با شرکت رهگشا تهران تماس گرفته تا با ترمیم و بازسازی چاه فاضلاب قدیمی شما را مجددا قابل استفاده بنماید.

با ترمیم و بازسازی چاه فاضلاب ساختمان دیگر نیازی به حفر مجدد چاه نیست. چاه های فاضلاب با گذشت زمان فرسوده و ضعیف می شوند و با استفاده بیشتر احتمال تخریب آن ها وجود دارد بنابراین میتوانید با شرکت رهگشا تهران تماس گرفته تا با ترمیم و بازسازی چاه فاضلاب قدیمی شما را مجددا قابل استفاده بنماید.

ترمیم و بازسازی چاه فاضلاب

یکی از کارهای مفید برای جلوگیری از ریزش چاه های فاضلاب، تخلیه به موقع چاه است که پیش از تعمیر آن انجام می شود درصورت انجام گرفتن به موقع تخلیه چاه شما میتوانید با شرکت رهگشا تهران تماس گرفته تا تخلیه چاه شما به مناسب ترین شکل ممکن صورت بگیرد.

تخلیه چاه فاضلاب

یکی از مراحل نوسازی چاه فاضلاب تخلیه آن است که پیش از ترمیم و بازسازی انجام می شود. با استفاده از تانکر مکنده چاه به راحتی و در کمترین زمان تخلیه می گردد. از تانکرهای معمولی حمل فاضلاب نیز می توان برای تخلیه چاه استفاده نمود.

پس از تخلیه نوبت به لایروبی و تراشیدن چاه می رسد تا آن را از چاهی کهنه و قدیمی به یک چاه نو و قابل استفاده تبدیل نماید تمامی این مراحل را میتوانید با تماس گرفتن با شرکت رهگشا تهران انجام داد شرکت رهگشا با افراد متخصص و با تجربه فراوان می تواند تمامی مراحل گفته شده را به خوبی انجام بدهد.

لایروبی و تراشیدن چاه

پس از تخلیه چاه برای شروع عملیات لایروبی، چاه از هرگونه آب و فاضلاب خالی می شود. لایروبی و کف تراشی چاه که در مراحل نوسازی چاه بسیار مهم است توسط فردی متخصص از طرف شرکت رهگشا انجام می شود.  برای لایروبی چاه فرد متخصصی که از طرف شرکت رهگشا فرستاده شده وارد چاه می شود و دیواره را تا رسیدن به خاک می تراشد. پس از لایروبی و تراش چاه نیز مواد لایروبی شده از چاه خارج می شوند.

برای ترمیم و بازسازی چاه از پمپ ساکشن تخلیه چاه یا تانکر مکنده مخصوص فاضلاب استفاده می شود. مواد درون چاه پس از تخلیه توسط تانکر حمل فاضلاب به

لایه های اضافی درون چاه مانع جذب آب و فاضلاب توسط خاک می شوند که در این صورت پس از مدتی فاضلاب درون چاه باقی می ماند، چاه سرریز می شود و باید تخلیه شود شما میتوانید با شرکت رهگشا تماس گرفته تا در طی زمان های مشخصی چاه شما تخلیه بشود.